top of page
Bosque

Actividades

Promoción do proxecto entre o alumnado

 • Expoñer o proxecto polas aulas do IES.

 • Charlas da D.X.T.

 • Obradoiro da bicicleta co colectivo ciclista da cidade.(Mobi-liza).

 • Restauración de bicicletas do IES para o seu préstamo entre os estudantes.

 • Obradoiro dos VMP, charlas da ACoUVMP (Asociación Coruñesa de Usuarios de VMP).

Estudo do impacto medioambiental

 • Elaboración de presentacións sobre a contaminación atmosférica así coma os efectos para a saúde.

 • Estudio experimental consistente en medir a polución de forma semicuantitativa: recoller mostras de aire e medir os contaminantes alí presentes como óxidos de nitróxeno, óxidos de azufre...

 • ​Vídeo sobre os beneficios da actividade física.

 • Medicións de contaminación acústica no entorno do instituto e identificación dos gases procedentes dos motores de combustión dende un punto de vista cualitativo.

Recuperación de espazos

 • Construir no interior do IES unha zona axardinada con aparcadoiro de bicicletas/vmp.

 • Habilitar unha zona no interior do centro educativo como garaxe de VMP con enchufes para carga de balde.

Proposta de intervención urbanística

 • Propoñer a construción dun carril bici/vmp que una o carril xa existente coa nosa zona escolar.

 • Controlar a dobre fila e pacificación do tráfico.

 • Camiño escolar seguro.

 • Ampliación de beirarrúas e protección peonil con maceteiras.

 • Creación de prazas de aparcadoiros para motocicletas.

Interveción e cambio nos hábitos de desprazamento do alumnado

 • Mercar e sortear unha bicicleta entre o alumnado que veña ó IES non vehículo non contaminante.

 • Divulgación web e en redes sociais do proxecto, así coma nas pantallas do centro.

 • Elaboración de cartelería.

 • Escaparate de mobilidade.

 • Análise e informe da Axenda 2030, exposición nas pantallas do centro.

bottom of page